Członkowie i Organizatorzy

Joanna Kunda – Dyrygent

Katarzyna Wojtkowska – Zastępca Dyrygenta

Katarzyna Czarnecka- PR Manager
Katarzyna Smolarska- Akompaniatorka
Katarzyna Biegańska – Solistka, Prezes

Katarzyna Czarnecka – Kronikarz
Łukasz Fabirkiewicz – Specjalista do spraw technicznych
Marek Auguściak – Specjalista do spraw technicznych
Piotr Scholz – Specjalista do spraw technicznych
Mieczysław Musiał- Kamerzysta