Members and Organizers

Joanna Kunda – Musical Director

Katarzyna Wojtkowska – Assistant Musical Director
Joanna Szcześniewska- Manager and Treasurer
Katarzyna Smolarska- Accompanist
Katarzyna Biegańska – Soloist and Secretary

Joanna Szcześniewska – Chronicler
Łukasz Fabirkiewicz – Technician
Marek Auguściak – Technician
Piotr Scholz – Technician
Jarosław Szcześniewski – Photographer
Artur Pucyk – Camera Operator