Członkowie i Organizatorzy

Joanna Kunda – Dyrygent
Joanna Szcześniewska- Manager, Skarbnik
Katarzyna Smolarska- Akompaniatorka
Katarzyna Biegańska – Solistka, Prezes

Joanna Szcześniewska – Kronikarz
Łukasz Fabirkiewicz – Specjalista do spraw technicznych
Marek Auguściak – Specjalista do spraw technicznych
Piotr Scholz – Specjalista do spraw technicznych
Jarosław Szcześniewski – Fotograf
Artur Pucyk – Kamerzysta